5. De lotgevallen van Koning Olav. En van een fietser.